KEMIS - KEMIČNO TEMPIRANO BOMBO ODSELITE Z VRHNIKE!

Kontaktirajte avtorja peticije

Ministrstvo za okolje in prostor pozabilo vnesti Kemis d.o.o. med druge v Oceni tveganja za nesereče z nevarnimi snovmi! Degradirana zemljišča in nepremičnine!

2017-05-21 10:07

Zapis, ki je zelo pomemben preberite TUKAJ

Hvala za sodelovanje in ne pozabite spodbuditi še ostale, da podpišejo peticijo. 

Ekipa OPS


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

Komentarji (2)

KEMIS d.o.o. je GRADIL NA ČRNO IN PRIDOBIVAL GRADBENO DOVOLJENJE ZA ŽE ZGRAJEN OBJEKT!

2017-05-19 18:56

Spoštovani!

Danes, 19. maja 2017, smo obiskali Upravno enoto Vrhnika s predhodno včerajšnjo najavo, da bi vpogledali v projektno dokumentacijo investitorja KEMIS d.o.o. Zelo prijazna načelnica UE Vrhnike nam je omogočila vpogled v tri projekte. In sicer v projekt Predobremenilnega nasipa za zagotovitev ustrezne podlage, na kateri so potem zgradili Kemis, projekt dodatnega električnega priključka in projekt nove nadstrešnice v podaljšku obstoječega objekta, ki je na spodnji fotografiji označena (obkrožena) z rdečo barvo. Za slednji projekt je bilo gradbeno dovoljenje izdano 21. aprila 2017, torej približno 3 tedne pred nesrečo. Satelitski posnetek pa dokazuje, da je ta dodatna nadstrešnica tam že najmanj od leta 2013, ko je nastal pričujoč posnetek.

To pomeni, da je Kemis v bistvu legaliziral črno gradnjo in so mu na Upravni enoti Vrhnika "pozabili" zaračunati nadomestilo za uzurpacijo zemljišča in degradacijo le tega, tako kot to storijo, ko gre za kateregakoli navadnega, neprivilegiranega smrtnika, če ga dobijo, da je kaj zgradil na črno. Gospa načelnica je zagotovila, da so vse naredili kot je po zakonu, da zagotovo nadstrešnica ni stala tam, preden so dobili gradbeno dovoljenje in zato ni bil investitor - Kemis d.o.o. pozvan v skladu z zakonom, da plača nadomestilo za uzurpacijo prostora. Kako bo zdaj pojasnila njeno prepričanje, da so vse delali po zakonu, bomo pač videli. Namreč zatrdila je tudi, da vedno pogledajo, preden izdajo za nek objekt gradbeno dovoljenje, če tam morda objekt že ne stoji.

Bili smo priča vsi, ko so rušili leseno hiško gospodu iz Bohinja ali pa podjetniku Stroju na Gorenjskem raziskovalni laboratorij visoko v hribih. Red je red, samo problem v tej državi je, ker ta red velja samo za navadne neprivilegirane smrtnike. V primeru Kemisa gre za črno gradnjo objektov, v katerih se shranjujejo tudi zelo nevarni odpadki in bi zaradi tega moral vsak objekt, preden zasadijo eno lopat,o dobiti vsa ustrezna dovoljenja in seveda gradbeno dovoljenje. Logika, saj imamo osnovno gradbeno dovoljenje za prvi objekt, ki ga je mimogrede izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in še čakamo, da si ga ogledamo, je izpod vsake kritike. Namreč to niso heci, ker se na tem mestu zbirajo, sortirajo in skladiščijo, najbrž pa tudi predelujejo in embalirajo nevarni odpadki. Iz fotografij se jasno vidi, da je Kemis d.o.o. oziroma direktor tega dobičkonosnega podjetja gradil na črno in širil dejavnost izven gabaritov dovoljenj. Na črno so zgrajeni trije objekti, kar pomeni, da nimajo ustreznih dovoljenj, da bi tam sploh bili, z vidika varnosti za prebivalstvo pa je tako početje odgovornih namerno povzročanje splošne nevarnosti. V imenu umazanega kapitala pa je vse mogoče in celo dovoljeno ter legalno!

satelitski%20posnetek%20rne%20gradnje.gif

Stanje 2013

crna%20gradnja.gif

Stanje pred požarom, ki se je zgodil 15.05.2017 ob 19:58

crna%20gradnja%20od%20zadaj.gif

Stanje po požaru 16.05.2017

Treba se je zelo odgovorno vprašati, kaj so počele inšpekcijske službe. Gradbena, ki bdi nad tem, kdo kaj gradi, kako gradi itd. Okoljevarstvena, ki ima nalogo opravljati preventivne preglede, še posebej v takih podjetjih državnega pomena, in požarna inšpekcija, ki bi morala opaziti na črno zgrajene objekte. To isto velja tudi za vse ostale inšpekcije, ki so se dolžne med seboj obveščati. Očitno so zatajili vsi, tako na lokalnem nivoju kot tudi na državnem. Uprava za zaščito in reševanje ažurira svoje načrte zaščite in reševanja na objektih državnega pomena, kako le se je zgodilo, da so se stvari spreminjale, širile in ni nihče odreagiral?!? Inšpektorica Uprave za zaščito in reševanje se je na dan nesreče na RTV SLO Odmevi močno sprenevedala, češ, da ni taka nasreča nič posebnega in da je pač malce dima ter nevarnih snovi šlo tudi v okolje. Kaj pa inšpekcijski nadzori te štale, ki je bila tempirana kemična bomba in jo je zaradi tega seveda tudi razneslo?!

Tako, spoštovani sodržavljani, da boste vedeli, kaj vse plačujemo in kako ta naš servis deluje. Kakor za koga in po potrebi. Ko gre za nas navadne smrtnike, nas bodo dali iz kože, če bomo en sam ogenj nekje zakurili, če bomo samo kurnik zgradili brez soglasij in gradbenega dovoljenja, tukaj so pa kar gradili in se širili in to po prostoru z raznašanjem in zlaganjem tudi zelo strupenih snovi.

Seveda je zdaj pričakovati, da vas bodo mirili in vse službe bodo lagale o tem, da ni bilo v zraku, zemlji in vodi nič posebnega. Kako pa, kaj res mislite, da vam bodo povedali resnico, da ste vdihavali vi in vaši otroci kancerogene prašne delce, živo srebro in še kaj, kar vam bo lahko škodilo v prihodnosti? Mislite, da bi si upali povedati RESNICO? Zato packajo v laboratorijih tako dolgo, da bodo odreagirali po nalogu glede na razpoloženje ljudi, ko že po vseh forumih delujejo plačanci, češ, kaj se greste, nesreče so bile in bodo, mar bomo zdaj vse tovarne zaprli, pretiravate, nehajte vznemirjati ljudi, odpadke proizvajate, imeli jih pa ne bi doma in nekje jih je treba predelati...seveda ,samo kje in kako, je vprašanje. Tudi druge države imajo odpadke, ampak mnoge nimajo skorumpiranih inšpektorjev in nadzornikov, ki nekaterim gledajo debelo skozi prste. 

Boste znova nasedli leporečju "pristojnih" in motiviranim novinarjem, glasnogovornikom in drugim, ki so v spregi z organizirano kriminalno skupino, ki dela, kar hoče, da bi le kopičili denar in moč odločati o vsem, o čemer bi morali odločati ljudje?

pravica%20do%20istega%20okolja.jpg

Po temeljni družbeni pogodbi -  USTAVI RS, ki je najvišji pravni akt države, imamo vsi pravico do čistega bivanjskega okolja. Tega nam ne sme nihče kratiti in se igrati z našim zdravjem in predvsem z zdravjem naših otrok. Kemis d.o.o., hčerinska družba globalnega podjetja GORENJE d.d. oz njihovi vodilni so grobo kršili zakone in predpise, kar je nezaslišano in zahteva uvedbo takojšnjih sankcij. Prav tako so zatajile vse službe, ki jih davkoplačevalci plačujemo zato, da bi taka naklepna ravnanja zoper človeška življenja in naravno okolje preprečevale, ne pa dajale potuho mogočnežem, ki mislijo, da lahko počno, kar jih je volja, da le sebi zagotovijo denar in vpliv  v družbi. Kje so raziskovalni novnarji, da raziščejo sprego med kapitalom in politiko, ki je vidna že na daleč, ko samo pogleda prepletanje nekaterih gospodarskih družb na portalu ERAR. Kdo je sploh lastnik Kemisa d.o.o., Gorenje d.d. direktno ali pa je vmes še kakšen d.o.o. ki obrača milijone evrov, nima pa nobenega zaposlenega? Kje je reakcija vodilnih, da bi se opravičili Vrhničanom in okoličanom, ker so izigrali njihovo potrpežljvost ter upanje, da bo vse v redu? Kje je vrhovna politika, da bi povedala, kakšni bodo ukrepi? Aja, nihče še ni umrl, a ko bo, bodo rekli, da itak to ni bilo od te okoljske tragedije, pa ni treba ničesar storiti.

Podpišite ELEKTRONSKO PETICIJO, DA NAJ KEMIS SPAKIRAJO Z VRHNIKE, podpise bomo zbirali tudi fizično jutri na dveh točkah na Vrhniki in sicer med 9:00 in 13:00. Potem pa vse naslednje dni, dokler ne bomo zbrali podpise preko polovice od vseh stalno prijavljenih ljudi na Vrhniki. Večinska ljudska volja v vsaki zares demokratični državi pomeni dokočno odločitev o neki stvari, če le ne gre za kršenje temeljih človekovih pravic manjšini. To pa v primeru, ki je predmet odločanja, ni težava.

Naj se ne ponovi nikoli več, zato bomo ukrepali kot bo odločila ljudska oblast, ki je resnično v rokah vseh, ki tukaj živimo. Uveljavimo jo zares.

Ekipa OPS


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

Komentarji (5)

So v Kemisu goreli tudi radioaktivni odpadki? Javna vprašanja odgovornim.

2017-05-18 22:04

pravica%20do%20istega%20okolja.jpg

foto: DELO d.d.

Ne bomo pisali romanov, raje bomo odgovornim zastavili konkretna vprašanja, na katera zahtevamo natančne in nedvoumne odgovore, in o vsem želimo pridobiti relevantne dokumente.

Danes, 18. maja 2017, smo pisali na Upravno enoto Vrhnika, da želimo pridobiti vse informacije javnega značaja v zvezi z projektom Kemis d.o.o. in sicer domumentacijo, ki jo bo možno pregledati, da se prepričamo, kako so bila pridobljena dovoljenja in soglasja za gradnjo take kemične tovarne.

1. Pozivamo pa odgovorne, da javno odgovorijo, kako je mogoče, da je bil Kemis umeščen na obrobje mesta, v neposredno bližino strnjenega naselja Sinja gorica, tik ob potoku, ki se zliva v reko Ljubljanico, v bližini same Vrhnike in na obrobje  krajinskega parka, ki je vključen v Naturo 2000.

2. Kaj se je zbiralo v tem objektu, kolikšna je maksimalna dovoljena obremenitev objekta z nevarnimi odpadki glede na predpise in dovoljenja, in koliko ter katerih nevarnih odpadkov je bilo prisotnih na območju Kemisa, ko je prišlo do požara? Dokumentacija zalog.

kemis%20od%20zunaj3.gif

Skladiščenje nevarnih snovi kar brez lovilcev, postavljeni dve veliki lahko vnetljivi hali (foto: siol)

3. Kako je bilo urejeno avtomatično varovanje območja, kar se tiče protipožarne zaščite, in dokumentacija v zvezi s tem ter dokumentacija o vzdrževanju ter izvajanju nadzora s strani ustreznih lokalnih in državnih inšpekcijskih služb.

4. Dokumentacija v zvezi z opravljenimi inšpekcijskimi periodičnimi nadzori ustreznih inšpekcijskih služb glede varovanja okolja, vode, zraka in zemlje v okolici nevarne tovarne. 

5. Načrt delovanja vseh potrebnih služb v primeru požara, eksplozije ali nenadzorovanih izlivov nevarnih snovi, sistem obveščanja, načrt preventivnih ukrepov takoj, ko do izrednega dogodka pride.

6. Načrt za kontrolo vode, zemlje in zraka v primeru nesreče in preventivni ukrepi, dokler niso narejene analize.

7. Po katerih vnaprejšnjih načrtih so se izvajali preventivni ukrepi in ali sploh obstajajo? Zakaj niste pristojni preventivno zaprli šol in vrtcev, trgovin in drugih javnih ustanov ter tovarn, da bi se ljudje ne gibali na prostem, še posebej otroci, dokler  ne bi bili znani rezultati analiz zraka? Nekaj rezultatov je bilo znanih hitro in so bili grozni. Npr. 1000 krat presežene vrednosti živega srebra, in kako je možno, da so otroci šli v šole in vrtce?

8. Zakaj niso gasilci, ki so sodelovali v akciji gašenja in prostovoljci z Vrhnike pozvani, da bi dali kri in vodo, saj se prisotnost živega srebra lahko vidi z laboratorijsko analizo vode in krvi?

9. Koliko je bilo skladiščenih in koliko je šlo v zrak najbolj nevarnih, celo radioaktivnih snovi, ki jih Kemis pobira na Onkološkem inštitutu in iz drugih bolnic ter morebitnih drugih organizacij, ki proizvajajo radioaktivne odpadke po Sloveniji?

10. Zakaj je bilo poročanje o vsebnosti trdih delcev v zraku v smislu, da je to nekaj takega kot je onesnaženost na primer predel Šiške v Ljubljani v času kurilne sezone, ni bilo pa povedano, da so trdi delci v Šiški posledica kurjenja trdih goriv v kuriščih gospodinjstev, na Vrhniki pa so bili trdi delci v zraku posledica izgorevanja nevarnih snovi, verjetno tudi radioaktivnih, o čemer nihče ne govori in jih premični laboratorij najbrž ni zaznal??? Ali pa so morali preiskovalci molčati???

To je nekaj vprašanj, na katera bi morali že imeti odgovore. Kako je mogoče, da se otroci igrajo na igriščih, tudi peščenih, da ljudje uživajo zelenjavo, pijejo vodo, kmetje kosijo in balirajo travo za domače živali, če se še ne ve, kakšni bodo rezultati laboratorijskih preiskav?

Boste potem odgovorni rekli "Oprostite, nismo vedeli, da je tako hudo, se nam ni zdelo vredno izvajati preventivne ukrepe, ker se je tako na oko in po vonju zdelo, da je vse v redu"? Preveč preventivnih ukrepov vsaj nekaj dni oz. dokler niso znani rezultati, ne  morejo nikomur škoditi, lahko pa zelo škodi in to na daljši rok, če preventivnih ukrepov ni. In na Vrhniki glede na razsežnost požara, v katerem so gorele zelo, celo najbolj nevarne snovi, preventivnih ukrepov, razen "ne hodite na prosto, če ni potrebe" ni bilo. Zločin je, da niste zavarovali otrok.

Tudi današnje poročanje predstavnice Zdravstvenega doma Vrhnika je bilo močno pomenljivo. Razložila je, da sta prišla danes na pregled dva gasilca, ki sta sodelovala pri gašenju, z glavobolom, sililo ju je na bruhanje in imela sta drisko, a so ugotovili, da ne gre za nič hujšega, ampak samo za blago virozno obolenje. Zdi se, da imajo nekateri res nalogo podajanja vsaj čudnih informacij.

Gospod Peter Rodič iz CZ Vrhnika pa je izven sejne sobe razlagal, da so nekoč pili živo srebro, ker je to zdravo, in da ni nič takega, če je pač bilo v zraku nekaj več živega srebra. Če bi bilo živo srebro nevarno, bi v Idriji po njegovem že vsi pomrli. Pribil je še, da zagotovo ne bi proizvajali varčnih žarnic, če bi bile res nevarne??? Kakšen neverjeten trud, da bi vse okoli sebe prepričal, da se ni zgodilo nič posebnega. Mimogrede smo od enega izmed svetnikov občine izvedeli, da so lani svetniki izglasovali širjenje Kemisa.

"Živo srebro je tako visoko reaktivno in strupeno sredstvo, da je težko prepoznati mehanizme poškodb. Iz tega razloga je še veliko neznanega o njegovem mehanizmu delovanja. Poškoduje osrednje živčevje, endokrini sistem, ledvice, ostale organe in škodljivo deluje na usta, dlesni in zobe. Dolgotrajnejša ali težka izpostavljenost hlapom živega srebra lahko povzroči možganske poškodbe in na koncu smrt. Živo srebro in njegove spojine so še posebej strupene za zarodke in dojenčke. Ženske, ki so bile izpostavljene živemu srebru med nosečnostjo, včasih rodijo otroke z resnimi okvarami (glej minamatska bolezen). Če so majhni otroci izpostavljeni živemu srebru, imajo lahko hude nevrološke posledice. Živo srebro zavira nastajanje mielina.Obstajajo dokazi, da zastrupitev z živim srebrom lahko povzroči Youngov sindrom (bronhiektazija in nizko število spermijev pri moških). Učinek zastrupljenosti z živim srebrom je odvisen od tega, ali je bil posameznik izpostavljen elementarnemu živemu srebu, anorganskim ali organskim spojinam živega srebra."

Vir: wikipedija

Koliko kg oz. ton varčnih sijalk, ki vsebujejo živo srebro, je zgorelo v požaru v Kemisu?

Podpišite PETICIJO za zaprtje TEMPIRANE KEMIČNE BOMBE, KI JO JE RAZNESLO, IN NOČEMO, DA BI JO ŠE KDAJ. ZAUPANJE DO DRUŽBE KEMIS JE PODRTO, KAR POMENI SAMO ENO, ODIDITE! VSE BOLJ SE GOVORI, DA SO SKLADIŠČILI NEKAJKRAT VEČ KOT BI SMELI, DA NISO UPOŠTEVALI VSEH VARNOSTNIH UKREPOV, SAJ SO SKLADIŠČILI KAR IZVEN VARNOSTNEGA OBMOČJA, PA TUDI ODPADKE, KI SE SPLOH NE BI SMELI TAM, KJER SO SE SKLADIŠČILI. TO POMENI POVZROČITEV SPLOŠNE NEVARNOSTI, KAR POMENI KAZNIVO DEJANJE:

Povzročitev splošne nevarnosti
317. člen
(uradno prečiščeno besedilo)

(1)    Kdor s požarom, povodnijo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, z ionizirajočim sevanjem, z motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali s kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali z opustitvijo dejanja, ki bi ga bil dolžan storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2)    Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(3)    Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4)    Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004: 317. člen KZ

Ekipa OPS, zanje Lado Troha

p.s.

V soboto, 20. maja 2017, bomo zbirali podpise tudi fizično in sicer od 9:00 do 13:00 pri šoli Antona Martina Slomška in na prostoru v neposredni bližini  križišča, kjer bo po sklicu nekaterih občanov potekal miren protest med parkiriščem Cankarjevega hrama in Petrolom.


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

Komentarji (1)

Podpise pod petcijo za preselitev KEMISA z Vrhnike bomo zbirali tudi fizično!

2017-05-17 20:58

pravica_do_čistega_okolja1.jpgSpoštovani vsi, ki ste že podpisali pričujočo zelo pomembno peticijo! Ko gre za zdravje ljudi in našega naravnega okolja ni kompromisov in kravjih kupčij!

Podpise pod peticijo, da naj KEMIS -  KEMIČNO TEMPIRANO BOMBO ODSELIJO Z VRHNIKE, bomo zbirali tudi fizično in sicer na parkirišču ob šoli Antona Martina Slomška v soboto med 9.00 in 13.00 uro.  Peticijo z elektronskimi in fizičnimi podpisi bomo predali županu občine Vrhnika in Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru Republike Slovenije. 

Če bi želel kdo pomagati pri zbiranju fizičnih podpisov še na drugih točkah Vrhnike in v drugih okoliških krajih, vabimo da se oglasite na e-naslov: gibanjeops2013@gmail.com, da vam bomo poslali obrazce, ki naj bodo enotni. Če zberemo več kot polovico podpisov od krajanov Vrhnike, bomo šteli, da je to referendumska pobuda občanov in se bo morala kot taka šteti. V 3. členu Ustave RS piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo izvršuje neposredno ali preko izbranih poslancev. Torej bomo o tem ali naj tempirana kemična bomba, ki je počila, bo preseljena z Vrhnike, odločili kar neposredno. To pa je najvišja oblika izražanja ljudske volje, ki jo ne sme nihče prezirati.

Hvala, ker se zavedate kako pomembna človekova vrednota je zdrave in ohranjanje človekovega, živalskega in rastlinskega naravnega okolja. V tem pogledu je naša pravica in dolžnost nastopiti ostro in neomajno. Nihče nas nima pravice izpostavljati tako groznim nevarnostim, ko potem, ko pride do katastrofe ravna še malomarno in brezbrižno kar se je ob požaru Kemisa zgodilo. Ubogi gasilci, ki so se dobesedno najedli živega srebra. Kemične tovarne se pač ne gasi brez ustrezne zaščite dihal. 

Kdo bo prevzel odgovornost za to, da ljudje nismo bili obveščeni kaj se je v bistvu zgodilo, kaj je šlo v zrak, kakšni ukrepi bi bili potrebni, kdo je dovolil, da so se drugi dan po katastrofi otroci morali gibati v tisti smrdljivi megli v šole in vrtce, da so delovala trgovine in javni zavodi in so se ljudje gibali na prostem, ko vsi vemo kako je smrdelo. Zakaj ni bilo jasno rečeno, da je zelo nevarno se gibati izven zaprtih prostorov, da je evakuacija potrebna za nekaj dni cele Vrhnike in okoliških krajev? Boljše preventiva kot kurativa gospe in gospodje.

Ni dovolj nek medel vzklik odgovornih, ah, saj je vse v redu, ker niso šli v zrak bazeni s topili in drugimi kemičnimi snovmi in naj ne delamo panike. Je šlo pa v zrak enormne količine živega srebra iz varčnih sijalk, ki so ob temperaturi pokale, kar je grozljivo. 1000 krat presežene dovoljene vrednosti. Kje je zdaj to živo srebro? Na povrtninah, na otroških igriščih in v otroških laseh? Pretiravanje je to bodo hiteli razlagati.

Pa naj pretiravamo, tako kot so vsi tisti, ki so umestili v ta prostor ob naravnem parku in ob potoku, ki teče v Ljubljanico, neposredno v bližini stanovanjskih hiš in celo centra mesta, to nevarno tempirano kemično bombo. Kaj je z drugimi na Vrhniki, v Borovnici in drugje, ki samo čakajo, da jih raznese. Morda jih vržejo v zrak celo nepridipravi, ki imajo ob igranju, da so ubogi begunci, določene naloge. Upamo, da je to res pretiravanje ampak danes so še tako velike teorije zarote lahko hitro realnost. Ne podcenjujmo tega, ker so življenja in zdravje naših otrok predvsem in nas vseh najbolj dragocena. 

Terjamo odgovornost in preselitev nevarnih ekoloških bomb nekam kjer bo vpliv na ljudi in naravno okolje čim bolj minimalen. Vse to pa so tudi opozorila, da je komoditeta človeka in kopičenje dobičkov na račun soljudi in narave pripeljala vse skupaj do vrhunca in se bo treba začeti povsem drugače obnašati. Smo že pripravljeni na to ali bo potrebna še kakšna hujša streznitev.

Jedrska elektrarna krško je zgrajena na potresnem področju. Se zavedate kaj to pomeni? Kdo lahko jamči, da ne bo streslo nad 10 stopenj po Merkalijevi lestvici? Modro bi bilo pohiteti s vzpostavitvijo central za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov in to grozečo jedrsko pošast čim prej razgraditi.

Opozorite svoje bližnje, če želijo prispevati svoj podpis fizično, naj se oglasijo zaenkrat pri Osnovni šoli Antona Martina Slomška v soboto, 20.05.2017 od 9.00 do 13.00 ure. 

Ekipa OPS, zanje Anja Moder


P.s. 

DELITE TO PETICIJO, DA JO BO PODPISALO ČIM VEČ LJUDI, SAJ VEČ NAS BO, MOČNEJŠI BOMO! 


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - Gibanje OPS

Komentarji (1)
Facebook