Hočem svojo obveznico, da se mi vrne ukradeno dediščino!

Obveznica_kompletna1.png

 

Spoštovane vse oškodovanke in oškodovanci,  zaradi ukradene vam dediščine v RS!

Smo skupina mladih in starejših izobraženk in izobražencev, intelektualcev, strokovnjakov različnih področji, predvsem pa smo ljudje, ki nam ni vseeno.

Upamo, da se zavedate svojega položaja? Namreč potem, ko so znani akterji povzročili razpad Jugoslavije in se je skupna družbena lastnina transformirala v zasebno, so nam takratni oblastniki "pozabili" izročiti v našo zasebno last našo dediščino, ki je nastala v času socializma zaradi delovnih rok naših staršev. Morali bi narediti popis ustvarjenega bogastva in nam vsakemu solastniku te dediščine dodeliti sorazmeren del v obliki vnovčljive obveznice, saj se v naravi take dediščine ne more deliti.

Tako bi vsak upravičeni dedič svojo obveznico vnovčil na način, da bi jo zamenjal za delnice naših podjetij, ki bi morala biti vsa pošteno ovrednotena in pretvorjena v delniške družbe ali zadruge, da bi upravičeni dediči lahko v njih z obveznicami kupili deleže ali pa bi obveznico na Banki Slovenije vnovčili in bi potem s tem denarjem naredil karkoli bi želel.

Mnogi bi ustvarili novo dodano vrednost, nekateri pa bi ta denar porabili za nakup dobrin kar bi poganjalo gospodarstvo v višave in bi Slovenija gospodarsko cvetela. Takšnega načina privatizacije ni bilo, pač pa so nas določeni ljudje, ki so pisali zakone, spretno spravili ob dediščino. To je nujno popraviti in dediščino je treba povrniti zakonitim dedičem.

Zdaj je to mogoče uresničiti na ta način.

Da se iz davčnih oaz povrne preko 70 milijard stvarnega premoženja - naše pokradene dediščine in se tistim, ki so nam jo ukradli doma in na prostorih nekdanje Jugoslavije in širše premoženje zapleni in se s tem ustvari budžet preko 100 milijard, katere se potem razdeli v obliki vnovčljivih obveznic vsem oškodovancem, ki nas je okoli 1.800.000. Prav tako se ovrednoti še obstoječe t.i. državno premoženje in se upravičenim dedičem z obveznicami omogoči, da ga olastninijo.

Zavedajmo se, da bomo z pošteno dodelitvijo obveznic vsakemu upravičencu oz. oškodovancu z enim mahom v trenutku izkoreninili revščino, saj bodo nekatere družine tudi revne dobile po več obveznic s katerimi si bodo hitro gmotno opomogle.

Vse kar so nepridipravi ob pomoči in asistenci leve in desne politike ter vatikanske RKC (Mariborska škofija) pokradli Slovenkam in Slovencem, bo skupina OST vrnila v Prešernovo banko.

Vsi krivci za sedanje razmere v Sloveniji bodo pravično obsojeni na Prešernovem sodišču, največji tatovi in tisti, ki so na položajih v policiji, na tožilstvih in na sodiščih gledali vstran, so torej v sostorilstvu, pa bodo poslani na prisilno delo v domači kraj, da jih bodo ljudje vsak dan videvali, kako na ograjenih eko poljih z motikami v rokah obdelujejo slovensko grudo in izza ograd opazujejo kako se Slovenija razvija v uspešno evropsko državo. To bo prava kazen, da bodo do konca življenja vsaj malce poplačali škodo, ki so jo povzročili slovenskemu narodu. .

Zakonodaja se bo spreminjala retroaktivno, kar dopušča ustava že sedaj, če se gre za interese Slovenije in njihovih državljank in državljanov. Nobene zakonske ovire ni, da bi ne mogli stvari in ljudi postaviti na svoje mesto.

Naš namen je združiti poštene in pravične ljudi, ter nam, našim otrokom ter našim vnukom zagotoviti dobro prihodnost, ki nam je bila zdaj 27 let kratena.

Naredimo resnično osamosvojitev Slovenije v kateri bo imel vsak človek enake možnosti za osebno rast. Samo tako bomo kot narod srečni, ne sprti, in bomo kot trdna družina živeli v miru v naši lepi deželi Sloveniji. Tako se nam za obstoj in dobro življenje v prihodnje ne bo potrebno več bati. .

OST - očistimo Slovenijo tajkunov, HOČEMO SVOJO DEDIŠČINO!


Skupina OST

DELITE MED DRUGE UPRAVIČENCE, DA SE ZDRUŽIMO V NEUSTAVLJIVO SILO, KI BO VSEM POVRNILA DOSTOJANSTVO, ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE IN SREČO!

 

Na risbi je upodobljen naš zaščitnik, doktor pravnih znanosti, naš največji pesnik, pravičnik in Slovence, France Prešeren. Vedno je zagovarjal pravično pravno državo, v knjigi, ki jo drži ima zapisano vse kar mora narod vedeti o ljudeh, ki so navedeni z imeni in priimki in so nam škodovali.

V desni dvignjeni roki drži pero, kar pomeni dosego zmage ljudstva na miren način, s pogovorom in zapisi sodb na Prešernovem sodišču. Narodu želi predati to pero, da si bo sodbo pisal sam, ne vrag mu je ne bo in ne talar.

Njegov odločen, iskriv in pravičen ter pogumen duh pa želi tudi predati v vsakega posameznika - ki je del naroda, da se osvobodi strahu in naredi skupaj z drugimi korake, ki so nujni in potrebni do resnične svobode, po pameti, po pravu in pravičnosti.

OST_očistimo_Slovenijo_tajkunov1.png


Leon Lebar in OST    Kontaktirajte avtorja peticije


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook