PETICIJA PROTI NEUPRAVIČENIM POSEGOM VLADE

Vlada RS je na 57. redni seji, dne 8. maja 2014, sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki v 73a členu predlaga možnost, da se posrednim proračunskim uporabnikom vzamejo presežki in se prenesejo v proračun.

S svojim podpisom izražam nasprotovanje:

- vsakršni možnosti, da si Vlada prilasti sredstva posrednih proračunskih uporabnikov, ki niso bila pridobljena neposredno iz proračuna.

- vsakršnemu slabšanju pogojev za izvajanje dejavnosti, ki ima za posledico zmanjšanje pravic uporabnikov oziroma manjši obseg ali kvaliteto dejavnosti, če o zmanjšanju pravic skladno s slovensko Ustavo ni odločil Državni zbor.


Skupnost socialnih zavodov    Kontaktirajte avtorja peticije


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook