PROTI PREIMENOVANJU PREDMETA ŠPORTNA VZGOJA

Podpisniki te peticije zahtevamo, da se spremeni poimenovanje predmeta Šport nazaj v predmet Športna vzgoja.

OBRAZLOŽITEV

Stroka že dlje časa nasprotuje preimenovanju predmeta Športa vzgoja v Šport. Menimo, da se s spremembo imena ne bo dosegla enakovrednost vseh šolskih predmetov, saj so posamezni predmeti specifični in jih enostavno ne moremo enačiti med seboj. To se ni zgodilo z uvedbo enakega načina ocenjevanja za vse predmete, zato lahko upravičeno trdimo, da se ne bo doseglo niti s spremembo imena. Zavedati se moramo predvsem tega, da so za otrokov razvoj prav vsi predmeti enako pomembni. Tega zavedanja pa ne moremo doseči samo s preimenovanjem predmeta. Poleg tega ima termin Šport svoj pomen, ki pa nikakor ne odraža vzgojnoizobaževalnega procesa, ki poteka v osnovni šoli. V tujini je za predmet uveljavljen izraz "Physical education" in ne "Sport", kot je bilo moč prebrati v enem od "argumentov" za preimovanje predmeta. Na podlagi številnih strokovno utemeljenih argumentov proti preimenovanju predmeta, zahtevamo, da se predmetu vrne ime, ki dejansko odraža tudi njegov namen, cilje in vsebine.


Vesna Štemberger    Kontaktirajte avtorja peticije


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook