Republika Slovenija mora izstopiti iz zveze NATO

Gibanje Zedinjena Slovenija od pristojnih organov in služb Republike Slovenije zahteva takojšen izstop iz zveze NATO. Za Republiko Slovenijo je najbolj moralno, najbolj varno in najbolj poceni, da v luči nedavnih dogodkov in trenj med svetovnimi velesilami takoj izstopi iz te vojaške zveze.

Predsednika RS, Predsednika vlade RS ter vse ministre in poslance vseh parlamentarnih strank pozivamo, da v skladu z lastno prisego in 3.a členom Ustave Republike Slovenije, ki se glasi: »Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.«, sprožijo postopek za izstop naše države iz zveze NATO.

Dogajanje na Bližnjem vzhodu v nebo vpijoče kriči, da:

1.      vojaška zveza NATO ni obrambna zveza;

2.    vojaška zveza NATO ne temelji na spoštovanju človekovih pravic, temveč na vojaški doktrini nasilja v službi ekonomsko političnih interesov.

Sleherna vlada Republike Slovenije, ki spoštuje pravo naše države, je dolžna spoštovati Ustavo Republike Slovenije ter skladno z njo nemudoma izstopiti iz vojaške zveze NATO.

Izstop Republike Slovenije iz zveze NATO je naša dolžnost!  

Podpisniki! Pozivamo vas, da o tej peticiji obvestite čim več državljanov.


Svet Gibanja Zedinjena Slovenija    Kontaktirajte avtorja peticije


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook