STOP OLIGARHIJI STRICEV, MEDIJEV IN NEPRAVNIKOV! DA DEMOKRACIJI IN ENAKIM MOŽNOSTIM!

STOP OLIGARHIJI STRICEV, MEDIJEV IN NEPRAVNIKOV! DA DEMOKRACIJI IN ENAKIM MOŽNOSTIM!


3. POSLANSKI PODPIS TUJE STRANKE KOT NEKORISTEN ZA IZKAZOVANJE VOLILNE PODPORE LASTNI STRANKI - STRANKI SAB IN DD BI MORALI PREPOVEDATI NASTOP NA VOLITVAH ZARADI NEIZKAZANE ZADOSTNE VOLILNE PODPORE TEMA STRANKAMA S STRANI RESNIČNE VEZI Z VOLILCI ALI FIKTIVNE (UNIKUM NA SVETU) VEZI

V okviru uporabe spornega 43. člena Zakona o volitvah v DZ je za DZ volitve 2018 so kandidatno listo stranke Dobra država, ki jo vodi Bojan Dobovšek, s podpisi podprli Dobovšek in Franc Laj, ki sta v poslanski skupini nepovezanih poslancev, ter poslanka DeSUS Marija Antonija Kovačič. Podpise poleg članic stranke Alenke Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček je h kandidaturi Stranke Alenke Bratušek prispevala še poslanka SMC Vlasta Počkaj.
Z omenjenim glasovanjem v obliki poslanskega podpisa za kandidaturo liste kandidatov
v vseh volilnih enotah njima tuje stranke sta utemeljeno sumljivi Marija Antonija Kovačič
in Vlasta Počkaj, saj sta glasovali namesto drugega pod njegovim imenom (torej pod
imenom stranke Dobra država pri prvoosumljeni Marija Antonija Kovačič oz. pod imenom
stranke Alenke Bratušek pri drugoosumljeni Vlasti Počkaj) ali pa več kot enkrat glasovali
pod imenom svoje stranke pri istem glasovanju (saj se je 43. člen v okviru volitev v DZ
RS 2018 za stranki DeSUS in SMC že uporabil s podpisi treh poslancev in s tem
konzumirala vsa možna politična moč volilnega rezultata pridobljenega mandata na
osnovi glasov svojih volilcev iz tega naslova, saj ne razpolagajo z nobeno politično močjo
ostalih izvoljenih strank v parlament) in s tem izpolnili vse predpisane zakonske znake
kaznivega dejanja zlorabe volilne pravice po prvem odstavku 152. člena KZ-1. Osumljeni
sta se zavedali protipravnosti svojih dejanj in sta jo hoteli zavestno doseči ter sta zato
osebno kazensko odgovorni pred zakonom z zagroženo kaznijo zapora do 1 leta.
OBRAZLOŽITEV:
V fazi potrjevanja kandidatur mora politična stranka ali civilno gibanje izkazati podporo volilcev v obliki podpisov najmanj 800 oz. 8000 overjenih podpisov volilcev na UE. Bistvo te določbe je v tem, da se v tej fazi kandidiranja izloči vse neresne kandidature. Kot taki sta se izkazali tako stranka Dobra država Bojana Dobovška kot tudi stranka Alenke Bratušek, ki nista uspeli v roku zbrati zadostne podpore. Zato sta se skušali poslužiti t.i. bližnjice najmanj treh poslanskih podpisov, unikum na svetu v naši ureditvi, najverjetneje zaradi težnje po izključevanju ljudstva iz sodelovanja pri sprejemanju javnih odločitev ter potrebe tranzicijskih stricev iz ozadja, da odločilno vplivajo na potek volitev. V kolikor ne bi sporno uporabili te bližnjice, ki pomeni le fiktivno vez z volilci v primerjavi z realno vezjo v primeru zbiranja 800 ali 8000 podpisov, Alenka Bratušek ne bi bila izvoljena. Že fiktivna vez je sama po sebi nedemokratična, fikcija, unikum na svetu v slovenski ureditvi, kaj šele to, kar se je zgodilo v iskanju manjkajočih podpisnikov. Obema strankama je namreč zmanjkalo za 1 podpis lastnih članov stranke, ki bi bili poslanci. Zato so se obrnili kar na druge stranke po podpis in domnevale, da gre za nekakšno glasovanje in da vsak poslanski podpis predstavlja voljo ljudstva. A to ne drži. Vemo namreč, da vsak podpis poslanca pomeni le politično voljo, zbrano preko prejšnjih volitev njegove stranke in nobene druge, zato ni možno brez izstopa in prestopa poslanke iz DeSUSa oz. SMC-ja k DD oz. SAB to fiktivno vez omiliti. Ker niti do te omilitve ni prišlo, lahko enostavno izpeljemo sklep, da bi morala DVK ugotoviti, da stranki DD in SAB nista uspeli izkazati zadostne volilne podpore NJIHOVIH volilcev. Podpore volilcev DRUGIH strank jim namreč ne pomaga!
 
ZATO POZIVAM VSE LJUDI K DELITVI TEGA SPOROČILA, H KOMENTIRANJU, VŠEČKANJU IN SPREMLJANJU DOGAJANJA NAPREJ, SAJ JE EDINA MOŽNA SANKCIJA RAZVELJAVITEV TEH VOLITEV, SAJ GRE ZA OLIGARHIČNE METODE OPERIRANJA KJER SE LJUDSTVO POVSEM IZKLJUČI KOT TUDI NJIHOVE VOLILNE PREFERENCE. DUŠKO VUČKO, ČAS JE ZA ODSTOP!!!
34893268_1767789883287954_9139599580214591488_n.jpg
 

DVOJNA KANDIDATURA KOT TROJANSKI KONJ ZADOVOLJI PRIČAKOVANJA DVK-JA NAMESTO DA BI SE ŠLO UGOTAVLJATI RESNIČNO VOLJO DVOJNE KANDIDATKE IN SANKCIONIRALO SD, KER IMA TA STRANKA MANJ VEZI S KANDIDATKO KOT ZELENI

Milena Babič je bila kandidatka Zelenih Slovenije na volitvah leta 2008 in 2011, do zadnjega kongresa je bila njihova podpredsednica. Tega kongresa se je 13. marca celo udeležila in tam dala soglasje za evidentiranje za kandidatko. Soglasja za kandidaturo se ne da umakniti po zakonu. Nato je 9. aprila dala soglasje za kandidaturo na listi SD, deset dni pozneje, torej 19. aprila, pa soglasje za listo Andreja Čuša in Zelenih Slovenije. Namesto ugotovitve uradne osebe, da imata ena oseba dvojno kandidaturo in sankcionirala protipravnost, je po 57. členu ZVDZ-ju v veljavi obdržala kandidaturo Milene Babič na listi SD, hkrati pa povzročila škodo Čuševi listi, kar je očitno nesorazmerno sankcioniranje za zaznano protipravnost dvojne kandidature. Po pravni razlagi sklepanja iz podobnega na podobno bi za zaznano nepravilnost predlagane liste kandidatov lahko uporabili enako strogo sankcijo kot za kršitve spolne kvote (neprimerno, ker bi lahko oškodovali nič krive) ali pa mileje bi izločili le tako kandidatko na več listah enako (neprimerno, ker bi lahko oškodovali nič krive) ali pa najprimerneje bi uveljavili načelo Lex posterior derogat (legi) priori in bi ugotovili, da je kasnejše soglasje po podobnosti z voljo zapustnika derogira prejšnjo izjavo in to ne glede na čas prihoda vloga na uradni organ, kar 57. člen razkriva kot nesorazmernega, neenakopravnega in neprimernega za uporabo. Ker torej vsebinska razlaga objektivnih okoliščin udeležbe osebe na več dogodkih Čuševe liste v povezavi z časovno zadnjim še pravočasnim soglasjem za kandidaturo, pri čemer prejšnega soglasja za kandidaturo na SD ni mogoče umakniti, v konfliktu prevlada zadnja volja osebe, ki je še pravočasna. Upoštevanje kasnejše volje ni relevantno. Uradna oseba, ki z uradno listino z lažno vsebino (“veljavna” kandidatura na listi SD) uporabi v službi kot resnično, je utemeljeno sumljiva za storitev kaznivega dejanja ponareditve uradne listine, saj bi uradna oseba mogla in morala vedeti, da ne sme uporabiti očitno protiustavnega zakonskega določila, ampak da se upošteva zadnja veljavno izražena volja soglasja za kandidaturo na jasni, razumljivi način uradne listine. 

Uradna oseba, ki uradno listino z lažno vsebino soglašanja s kandidaturo na listi SD, uporabi v službi kot resnične, čeprav je mogla in morala vedeti, da je Milena Babič bila kandidatka na volitvah leta 2008 in 2011 za Zelene Slovenije, do zadnjega kongresa je bila njihova podpredsednica, hkrati pa je bilo soglasje za kandidaturi na Čuševi listi dano kasneje, kar razveljavlja prej dano soglasje že pred samo obravnavo na uradnem organu in pred črkobralsko uporabo spornega člena zakona. Pravilno bi bilo, da bi OVK/DVK upoštevala kot veljavno soglasje na Čuševi listi po načelu Lex posterior derogat (legi) priori, spornega zakonskega člena pa ne bi uporabila zaradi očitne protiustavnosti zaradi neenakopravne obravnave. 

57. člen je podobno kot 43. člen uporabljen kot trojanski konj ( uporabljene s strani “tranzicijske levice”), to je kot instrument stricev iz ozadja, da vplivajo odločilno na volitve pred volilci v povezavi z zasebnimi mediji in spornimi razlagalci prava, ki razlagajo pravo črkobralsko in ozkogledno brez upoštevanja enake obravnave v bistveno podobnih primerih in uporabe splošnih pravnih načel.

 

M_20180611-00866820.JPGOsebna seznanitev predsednika republike Boruta Pahora z argumenti predstavnikov nekaterih neparlamentarnih strank o nepoštenih, nedemokratičnih volitev in številnih zaznanih nezakonitosti glede volitev v Državni zbor z dne 11.6.2018. Isto stališče zastopajo trenutni poslanec Janko Veber, nekdanji poslanec Andrej Magajna, Vili Kovačič, Jožef Jarh in Gašper Ferjan. Vsi bomo z aktivnostmi za razveljavitev teh volitev nadaljevali, ker je to v skupno dobro te države, da se pomaknemo bližje demokraciji in dlje od trenutne oligarhije.

OSEBNO JAVNO PISMO DUŠKU VUČKU, PREDSEDNIKU DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Spoštovani g. Dušan Vučko,
 
na spletni strani https://www.rtvslo.si/slovenija/ferjan-nedeljske-volitve-so-bile-nezakonite/457460 sem prejšnji petek doživel vaš prvi javni odziv na mojo javno kritiko na nedemokratične prakse od 9.5.2018 dalje (glej npr. https://www.facebook.com/Ferjan.gasper/videos/1737751239625152/) in ob sodelovanju v Odboru za demokracijo in enake možnosti g. poslanca Janka Vebra, nekdanjega poslanca Andreja Magajne, upokojenca Vilija Kovačiča, Jožefa Jarha, nekdanjega veleposlanika Milana Balažica in moje malenkosti že pred volitvami in seveda vse bolj intenzivno še po volitvah, ko je jasno, da je odločilen manever za parlamentarni uspeh stranke Alenke Bratušek odigral podpis poslanke SMC-ja in nepravilni odziv DVK-a, ki ni ugotovil nezadostne volilne podpore volilcev SAB, ki se s podpisom tuje poslanke pač niso v zadostni višini izkazali. Tu ne gre za neko parlamentarno glasovanje poslancev kot predstavnikov ljudstva, temveč za glasovanje kot nadomestilo podpisov podporo NJIHOVIH volilcev. Z drugimi besedami, omogočili ste vpliv neformalnih struktur moči in vpliva, stricev iz ozadja, da pritisnejo na določene poslance celo do te mere, da ti niti navzven ne spremenijo svojega prepričanja in ne zapustijo poslanske skupine in se lažno priključijo drugi, ampak da kar nastopajo pod imenom stranke SMC-ja na listi zbiranja podpore SAB, ki išče volilce SAB-ja. 
 
Gre za tako kršitev volitev, ki nedvomno odločilno vpliva na izid, saj v primeru pravočasne in pravilne odločitve DVK-ja vse druge stranke ne bi imele dveh konkurenčnih strank SAB in DD, kar pomeni bistveno drugačno stanje volilne tekme.
 
Podrobnejšo obrazložitev si lahko preberete tudi tukaj: https://www.facebook.com/notes/gašper-ferjan/stranka-alenke-bratušek-izvoljena-mimo-demokratičnih-pravil-o-izkazovanju-minima/1769806263086316/ Sodim, da gre ravnanje poslanke SMC-ja, ki se lažno predstavlja kot posrednik volje volilcev SAB (saj ostaja poslanka SMC-ja tudi formalno), ne le za nastavek prvovrstne politične korupcije, ampak tudi z Kazenskim zakonim prepovedano ravnanje kaznivega dejanja zlorabe volilne pravice po 152/1 KZ-1.
 
G. predsedniku republike nameravam v okviru delovanja Odbora tudi osebno predstaviti argumente, zlasti o potrebi po popolni odpravi fiktivne vezi z voljo volilcev, ki je unikum v naši ureditvi na svetu (več na: https://www.facebook.com/notes/gašper-ferjan/pasivna-volilna-pravica-za-novo-pobudo-ustavne-presoje-432-zvdz-desussmc-po-poso/1733598143373795/) ter sanaciji absolutno bistvenih kršitev postopka volilnih opravil DVK-ja z razveljavitvijo teh volitev. Najmanj kar bi kazalo v obstoječi situaciji narediti, je to, da predsednik RS deluje povezovalno med različnimi političnimi poli v smeri, da se nemudoma odpravi nedemokratične elemente iz zakonodaje in da se dvigne pravna kultura iz črkobralske pravne prakse na višji nivo.
 
Sporno se mi zdi tudi, da DVK ni ugotavljala prave volje dvojne kandidatke po splošnih pravnih pravilih, saj je očitno, da je zakonski člen v nasprotju z njimi in da je tudi lahko zlorabljen in da so podane vse okoliščine večletnega nastopanja osebe na listi Zelenih in zadnje dano soglasje h kandidaturi (podobno oporočni volji zapusntika), kar vse govori o tem, da bi morali sankcionirati SD v celoti ali le v obliki izločitve te kandidatke, ne pa obratno, da se daje prednost tistemu, ki najverjetneje zlorablja svoj položaj glede na odsotnost kakršnihkoli pravočasnih izjav.
 
Skratka, gre za nepopravljive napake, ki jih lahko odpravijo le nove volitve, ki ne smejo imeti niti sence dvoma nad pošteno, pravično in pravilno uporabo prava, kar seveda ni uporaba nedemokratične razlage prava ali tako, ki omogoča trojanskega konja kršilcem prava, ki so nagrajeni proti oškodovanim. V fazi potrjevanja kandidatur naši demokratični ureditvi iz Ustave pritiče le zbiranje resnične volje volilcev in ne fiktivne, sploh pa ne fiktivne tujih strank, kot sami žal dopuščate.
 
S spoštovanjem,
Gašper Ferjan 

Gašper Ferjan (Lista novinarja Bojana Požarja, Odbor za demokracijo in enake možnosti)    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Gašper Ferjan (Lista novinarja Bojana Požarja, Odbor za demokracijo in enake možnosti) to hand over my signature to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. To ensure you receive our emails, please add info@pravapeticija.com to your address book or safe senders list.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook