ZAHTEVAMO PRVE USTAVNE VOLITVE NA SLOVENSKEM

VOLITVE V RS!

Prvi štirje členi USTAVE RS določajo, da ima oblast v Republiki Sloveniji  LJUDSTVO. Tako torej ustava. V RESNICI PA IMALJUDSTVO LE 1/3 OBLASTI. 2/3 OBLASTI JE V ROKAH KLIENTELISTIČNE STRANKARSKE POLITKE, vsled česar smo zašli v neozdavljivo KORUPCJSKO DELOVANJE OBLASTI, ki  SAMA izbira svojo VLADO in svoje SODNIKE, torej 2/3 oblasti. Tako so v okolju najnižje možne strokovne odgovornosti uveljavili NEODGOVORNOST, KLIENTELIZEM, in odpravili MORALNO, ETIČNE IN KULTURNE ELEMENTE DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA. PREPROSTO JE OBLAST PREVZELA KLIENTELNA MAFIJA.

EDINA REŠITEV IZ TE MOČNO ZAKORENINJENE OBOLELOSTI JE IZVEDBA VOLITEV V SKLADU Z USTAVO, TO POMENI, DA SE V MANDATNEM OBDOBJU VSAKOKRARNO OPRAVIJO VOLITVE v:

  1. PARLAMENT (TEGA JE POTREBO ZMANJŠATI ZA 60%)

  2. VLADO (IZVRŠNA OBLAST) ZMANJŠATI ZA 50%

  3. SODSTVO (POENOTITI) IN ZMANŠATI ZA 60%

LE TAKO JE MOGOČE IZKORENINITI KUČANIZEM, GENOCID, IN ZAUSTAVITI PROPADANJE DEŽELE SLOVENIJE.

 


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook