ZAKON O RODOVNIH POSESTVIH

ZAKON O
RODOVNEM POSESTVU V SLOVENIJI

Lastnik planeta zemlje je tisti, ki je planet Zemljo ustvaril. Ker lastnika planeta Zemlje, ki jo je ustvaril, ni mogoče najti v katastrskem registru, se ta še naprej išče. Ko bomo našli lastnika, ga bomo vprašali, če je možno z denarjem in obrestmi zaseči celi planet, čeprav je denar narejen iz lesa in barv!

1. Člen:
(pravica do zmljišča (peskovnika)
Vsaka družina ali par ima pravico do svojega peskovnika v velikosti 1 ha zemljišča za ureditev rodovnega posestva, ki ga dobi brezplačno in v dedno varstvo za 1000 let. Pridelki s posestva, kakor tudi zemljišče, niso obdavčeni.
2. Člen:
(podaritelji zemljišč)
Zemljišče bodo podarili:
a) Rimokatoliška cerkev Slovenije v skladu z Božjo voljo in Mojzesovim, Izaijevim, Jakobovim in Jezusovim naukom:
1. Bog ustvari vesolje in človeštvo. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. (Prva Mojzesova knjiga-Geneta 1,1)
2. Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš, in se ne potuhneš pred svojimi rojaki? (Izaija 58,7)
3. In spet vam povem: Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. (Matej 19:24)
4. Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? (Jakob 2:14)
b) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu z Ustavnimi zakoni Republike Slovenije:
34. Člen: Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.
72. Člen: Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.
78. Člen: Država ustvarja možnosti, da si državljan lahko pridobi primerno stanovanje.

c) Veleposestniki, ki ne obdelujejo svojega zemljišča in jim je v breme.

3. Člen
(prednostni upravičenci do zemljišča)
Do 0,5 ha zemljišča so najprej upravičeni Slovenci in Slovenke, ki so stari 16 let in so:
1. Brezdomni Slovenci in Slovenke
2. Nezaposljivi in brezposelni Slovenci in Slovenke
3. Slovenci in Slovenke, ki delajo v nezdravih življenjskih delovnih pogojih.

Dne: 31.10.2017
Kraj: SLOVENIJA

 

Predlagatelji-Rodoljubi Slovenije:

1. Kekec Dobrosrčni, Slovenija


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook